ul Sportowa 42, 89-310 Łobżenica

e-mail: rod.lobzenica@poczta.fm

www.facebook.com/rodlobzenica

 

Sprawy ogólne - prezes Robert Mrotek tel. 505763476.

Dokumentacja działkowca, umowy, rezygnacje  -sekretarz Renata Leszczyńska  tel. 602449148.

Hydrofornia, awarie wody i prądu - Wojciech Siuda tel. 506486177.BĘDĄ 2 WOLNE DZIAŁKI !!!

Zarząd naszego Ogrodu Działkowego Uchwałami nr 8/2022 i 9/2022 z dnia 4 lipca 2022r. wypowiedział umowy dzierżawy działkowej działek nr 25 i 46, ponieważ działkowcy

nie zagospodarowali jej w ciągu 9 miesięcy od jej przydzielenia, i zalegają z opłatami ogrodowymi czym naruszyli przepisy art.33 ustawy z dn. 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, § 143 ust. 1, § 144 statutu PZD oraz § 83 regulaminu ROD. 

Uchwały zostały już skierowane do zatwierdzenia przez Okręgowy Zarząd w Pile. 

Zainteresowanych nabyciem działki prosimy o wpisywanie się na listę u pani sekretarz!2.

Listy  należności za zużytą wodę rzeczną, prąd oraz wodę pitną zostały wywieszone w gablotach. Ze względów technicznych nie ma możliwości zamieścić ich na naszej stronie internetowej. Płatności prosimy dokonywać na konto bankowe naszego ogrodu w BS Łobżenica.


3.

Zarząd informuje, iż nie posiadamy już w naszym ogrodzie wolnych działek, 

osoby zainteresowane prosimy o wpisywanie się na listę dodatkową u pani sekretarz Renaty Leszczyńskiej tel. 602449148, w przypadku zwolnienia się działki, będziemy kontaktować się z osobami z listy dodatkowej.


4.

Rusza kolejny etap elektryfikacji naszego ogrodu woda pitna i prąd będą kopane przy działkach od 35 do 42 działkowcy z tych działek jeżeli chcą podłączyć prąd lub wodę pitną proszę ustalić z wykonawcą tel. 720775172 koparka pan Firlej.


5.

Tylko działkowcy mogą wjeżdżać na działki, o ile posiadają klucz do bramy i miejsce do parkowania na swojej działce! Znajomi działkowca i osoby postronne muszą parkować przed ogrodem na parkingu lub wzdłuż drogi do Trzebonia.

 Zakaz parkowania i postoju na alejach  działkowych!  Działkowiec każdorazowo ma obowiązek zamykać za sobą bramę! 

Duże samochody dostawcze, materiały budowlane, ciężarówki z betonem  koparki, ciągniki mogą wjeżdżać tylko bramą techniczną z tyłu ogrodu od strony drogi polnej od Kościerzyna Małego.


6.

  ZWIĄZEK GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE  podniósł stawkę opłaty dla naszego ogrodu za wywożenie śmieci za każdy pojemnik  lub worek o pojemności 120l. o 400% z wysokości 5,70zł na 20,50zł.

W związku z powyższym, aby nie robić podwyżki  opłaty ogrodowej dla wszystkich działkowców zarząd podjął decyzję o zmianie deklaracji śmieciowej i ograniczeniu wywozu śmieci do 1 pojemnika raz w miesiącu.

Prosimy działkowców, skoro już płacą za śmieci w domu żeby zabierali ze sobą większość swoich śmieci lub wywozili je bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ratajach.

Każdy działkowiec ma obowiązek posiadać kompostownik na swojej działce na odpady zielone  a pozostałe śmieci może wywozić do PSZOK, ale niektórzy szczególnie nowi działkowcy zamiast do PSZOK zostawiają worki koło bramy przy tablicy ogłoszeń co generuje zwiększone koszty utrzymania naszego ogrodu i pozostali działkowcy którzy nie zostawiają worków muszą płacić za ich śmieci.

Dlatego śmietnik został ustawiony koło gabloty pod kamerami i w przypadku pozostawienia worka ze śmieciami przez działkowca zostanie doliczona mu do opłaty ogrodowej opłata za każdy worek w zgodnie ze stawką.

Korzenie drzew oczyszczone z ziemi i gałęzie można składować na działce nr 77 przy płocie od strony drogi do Kościerzyna, zostaną one zmielone na biomasę.

Pozostałe odpady posegregowane i gabaryty, zużyte opony, każdy sam powinien wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ratajach w przy SKR - otwarty od poniedziałku do piątku od  7 do 15 oraz w sobotę od 10 do 14.7.

Odpłatność za działki w 2022r. uległa zmianie!

Okręgowy Zarząd PZD w Pile, przysłał geodetów do wymierzenia i odtworzenia planu zagospodarowania ogrodu, zostały przeprowadzone ponowne pomiary wszystkich działek z użyciem satelitarnego miernika GPS. W trakcie przeprowadzanych pomiarów okazało się, iż poprzednia mapa była źle zrobiona i dotychczasowa powierzchna była niedokładnie zmierzona, dlatego została skorygowana i zmieniła się powierzchnia działek.

Dodatkowe informacje OZPZD Piła tel. 67 3492848

Nowe rozmiary poszczególnych działek zostały już wywieszone w gablotach na listach przy odpłatnościach za 2022 rok. 


Numer rachunku do wpłacania opłaty ogrodowej w Banku Spółdzielczym w Łobżenicy:

29 8938 0006 0000 0143 2000 0001

Wysokość samej opłaty ogrodowej za działkę nie ulega zmianie i tak jak w poprzednich latach nadal jest 42 grosze za metr użytkowanej działki.

(Z tej kwoty: 19gr jest na utrzymanie ogrodu, rachunki bieżące, prąd, woda, śmieci, korespondencję, a także na fundusz oświatowy PZD i opłatę za prowadzenie księgowości przez oddział finansowo księgowy PZD w Pile, 9gr zabiera PZD w Pile tytułem partycypacji, a 14gr. jest to opłata inwestycyjna). Do opłaty ogrodowej każdy działkowiec płaci jeszcze rocznie 10 zł tytułem składki remontowej na hydrofornię i 6 zł składki członkowskiej PZD. 

Jednocześnie w myśl przepisów PZD przypominamy, iż opłatę ogrodową należy wnosić do czerwca każdego roku po tym terminie zostaną przez Ośrodek Finansowo Księgowy PZD w Pile naliczone odsetki, koszty monitu i upomnienia.    

Informacje o wysokości zadłużenia z tytułu opłaty ogrodowej udziela Ośrodek Finansowo Księgowy PZD w Pile tel. 601326020. 


9.

Numer rachunku „funduszu inwestycyjnego ogrodu” 

 77 8938 0006 0000 0143 2000 0010

Na ten rachunek prosimy wpłacać wpisowe z opłatą inwestycyjną oraz za możliwość podłączenia prądu i wody 400zł.

Jednocześnie informujemy, iż 400zł jest to kwota partycypacji w dofinansowaniu, która daje możliwość podłączenia się działkowca do nowo budowanej sieci, a każdy we własnym zakresie wykonuje podłączenie altany do sieci i ponosi związane z tym koszty w zależności od odległości wykopu, zużytego kabla, rury, studzienki izolowanej, wodomierza i złączek. Koszty podłączenia prosimy indywidualnie ustalić z wykonawcą tel. 720775172 koparka pan Firlej.

Podłączenia elektryczne w skrzynkach na drogach po zgłoszeniu smsem na tel. 506486177 i okazaniu dowodu wpłaty 400zł, wykonuje elektryk pan Wojciech Siuda, który pobiera z tego tytułu dodatkowo opłatę 100zł + koszt licznika.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie informacji i zdjęć bez zgody zarządu ROD zabronione!
Komentarze
Dodaj komentarz


rod_lobzenica
40 tyś nie uciekło, jest to kwota 70% dofinansowania na złożony przez zarzad w 2021r wniosek o dofinansowanie częściowej wymiany ogrodzenia, inwestycja ta była uchwalona na walnym zebraniu sprawozdawczym w 2022r i rozpocznie się zgodnie z planem w sierpniu. Całkowity koszt tej inwestycji to 57.000zł z czego 17.000zł pokryją działkowcy zgodnie z umową z Urzędem Wojewódzkim i pieniądze te mogą zostać wykorzystane tylko na tą inwestycję zgodnie z przeznaczeniem, inaczej środki z dotacji trzeba zwrócić, szczegółowe informacje są w sprawozdaniu zarządu na tablicy przy domu działkowca. Natomiast na infrastrukturę drogową zarząd może składać wnioski dopiero po zakończeniu elektryfikacji i budowy wodociągu jak wszyscy chętni działkowcy zostaną podłączeni, aby nie niszczyć ponownie dróg i dopiero po uzyskaniu środków na ten cel i zgodnie z przepisami PZD po zaakceptowaniu kolejnej inwestycji na walnym zebraniu można rozpocząć kolejną inwestycję.
Dodano: 2022-07-22 10:07:50

OTOP
Nie o zezwolenie, drzewka owocowe czy inne krzaki chodzi, ale a o terminy chodzi, drodzy działkowcy! Okres lęgowy zaczyna się 1 marca i kończy 15 października każdego roku. Oznacza to, że od 16 października 2022 r. do końca lutego 2023 r. można bezpiecznie wycinać drzewa. Dla poszczególnych gatunków okresy lęgowe są krótsze i trwają np. dla wróbla od lutego/marca do sierpnia, a dla jerzyka od maja do sierpnia. Co jeśli wycinka drzew mogłaby naruszyć ten zakaz? Są trzy możliwości: odstąpienie od wycinki i zachowanie drzew, rezygnacja z wycinki w okresie, którego dotyczy zakaz uzyskanie stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021, poz. 1098) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016, poz. 2183, zm. Dz. U. z 2020, poz. 26)
Dodano: 2022-07-21 22:43:08

Przodownik
Czy i kiedy zostanie poprawiiona infrastruktura drogowa,40 tys.już uciekło czy są jakieś plany co do drug.
Dodano: 2022-07-21 08:29:41

Do otop
Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji
Dodano: 2022-07-16 18:15:28

Antywazelina
gatunków drzew – 50 cm (gdy obwód przekracza tę wartość musimy zgłosić zamiar usunięcia drzewa w urzędzie właściwym ze względu na położenie ROD). Usuwanie krzewów: Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m².
Dodano: 2022-07-16 18:09:37

rod_lobzenica
Każdy działkowiec sam ponosi odpowiedzialność prawną za swoje działania, podczas nabywania działki otrzymuje on regulamin i adres strony www.pzd.pl gdzie w zakładce prawo są przepisy PZD z którymi powinien się zapoznać, pozostale przepisy zobowiązują na zasadach ogolnych jak wszystkich, nieznajomość prawa nie zwalnia go z odpowiedzialności.
Dodano: 2022-07-05 09:44:50

OTOP
Dziękuję za obszerne wyjaśnienie, ale problem właśnie nie dotyczy zarządu, lecz najpewniej dwóch różnych użytkowników działek i zwyczajnie szkoda, że nikt z tych osób nie zgłosił faktu wycinki.
Dodano: 2022-07-04 17:39:16

rod_lobzenica
Zarząd ROD obecnie nie prowadzi żadnej wycinki, ani nikt nie zgłosił do zarządu zamiaru wycinania czegokolwiek. Ostatnia wycinka i pielegnacje drzew prowadzone były przez zarząd do końca marca 2022r zgodnie z decyzjami RG-OŚ.6131.112.2019 i RG-OŚ.6131.91.2020 Burmistrza Łobżenicy. Wykonawcą była firma ZULIT z Witrogoszczy. Nadzór nad pracami prowadzi kierownik robót. Wszystkie dokumenty związane z wycinką, kserokopie umowy, ilość pozyskanego drewna, protokołów pomiarów, odbiorów robót i uzyskana kwota ze sprzedaży drewna, były dostępne po zakończeniu prac na tablicy przy domu działkowca.
Dodano: 2022-07-03 13:31:59

OTOP
Witam, w ostatnich dniach zauważyłem wycinkę drzew i krzewów (ogólnie dwie działki na terenie ROD Łobżenica). O ile o średnicach wycinanych drzew lub krzewów + zależności gatunkowej roślin niektórzy mają pojęcie, o tyle za chwilę RDOŚ otrzyma dokumentację fotograficzną, że zostały zniszczone gniazda oraz tereny lęgowe minimum trzech gatunków ściśle chronionych ptaków w Polsce - dzierlatka, drozd śpiewak, potrzeszcz. Wycinkę prowadzi się poza sezonem lęgowy, czyli od drugiej połowy pażdziernika. Proszę zarząd ROD o przekazanie swojej opinii dotyczącej wycinki w środku sezonu lęgowego zwierząt. Ze względu na spadek populacji dzierlatki sytuacja jest poważna i może mieć konsekwencje prawne.
Dodano: 2022-06-28 00:17:48

rod_lobzenica
Zdajemy sobie sprawę, że w ostatnich latach nasz ogród był w większości opuszczony i prawie połowa działek niezagospodarowana i zarośnięta, dopiero nowe inwestycje prąd i woda pitna skłoniła większość osób do działki, i nie każdy ma możliwość od razu inwestowania w budowę altany czy doprowadzenie działki do idealnego stanu, dlatego narazie grzecznie prosimy systematycznie kosić i czyścić działki, aby zielsko nie rozsiewało się na sąsiednie działki i przypominamy o przepisach PZD, jeżeli to nie przyniesie efektu zarząd może podejmować inne działania do poszczególnych Działkowcòw.
Dodano: 2022-06-11 08:43:21

Mateusz
Graniczy ze mną jedna działka, która od ponad roku nie jest użytkowana. Łąka na 1,5m wysokości. Z jednej strony ok, niech sobie tam wszystkie motyle, robaki i inne cuda znajdują pokarm i schronienie. Z drugiej strony apel o koszenie działek całkiem słuszny. Tyle, że z tej działki nikt raczej o drogę nie zadba. To samo odnośnie działki naprzeciwko. Widać po zaroślach, że dobrych kilka lat nic się na niej nie dzieje. Z trzeciej strony działka chociaż zaorana. Tylko z jednej strony sąsiadka dba o swoją działkę. W takim układzie działek droga jest koszona wyjątkowo niesymetrycznie. Nie mówię już o "polach" od strony południowej ogrodu. Jeżeli ktoś daje przepis o 9 miesiącach od przydzielenia działki to całe rzesze ludzi już powinny potracić te działki. Taka, ot, dygresja o przepisach i możliwości ich przestrzegania.
Dodano: 2022-06-09 22:24:40

rod_lobzenica
Otrzymane środki 40.000 z Województwa Wielkopolskiego stanowią 70% dofinansowania inwestycji wymiany ogrodzenia, zostaną wydane zgodnie z złożonym wnioskiem w 2021 roku i zatwierdzonym przez walne zebranie, szczegółowe informacje zawarte są w sprawozdaniu zarządu ROD za 2021 rok zamieszczonym w gablotach na działce.
Dodano: 2022-06-02 10:03:31

Dzialkoeiec
Na co konkretnie zostaną wydane pieniądze. 40.000
Dodano: 2022-05-28 20:02:16

rod_lobzenica
Jeszcze nie wiemy dokładnie, przez które działki będzie przechodziła obwodnica, trwa etap projektowania i ustaleń z biurem AC Droga, wstępnie przekazano nam mapę z projektem, która jest wywieszona w gablocie przy bramie głównej, niestety niema tam zaznaczonych poszczegolnych działek tylko wyznaczona cześć ogrodu, trwają szczegółowe ustalenia przez okręgowy zarząd PZD w Pile z WZDW w Poznaniu, jak otrzymamy końcowe plany to je udostępnimy, prosimy sprawdzać w gablocie, jeżeli otrzymamy decyzję o budowie będziemy kontaktować się z każdym użytkownikiem działki przez którą będzie przechodzić obwodnica.
Dodano: 2022-05-13 21:10:52

Dzialkowiec
Czy wiadomo przez jakie działki będzie przebiegać obwodnica ,jeśli tak to wpiszcie numery działek.
Dodano: 2022-05-13 10:02:10

Prezes
Osobiście sam parkuję zazwyczaj samochód przed furtką a wyjeżdżam na teren ogrodu tylko kiedy muszę coś przywieźć lub wywieźć. W mojej ocenie bramy nogą być zamknięte. Niestety, decyzja o zamknięciu bram nie zależy od zarzadu czy prezesa, to działkowcy podczas walnego zebrania uchwalili wjazd na nasze działki i zgodnie z przepisami prawa PZD, tylko walne zebranie może zakazać wjazdu. Dlatego zapraszam na najbliższe walne zebranie i proszę złożyć taki wniosek, jeżeli zostanie przegłosowany z miłą chęcią zamkniemy bramy i zmienimy kłódki.
Dodano: 2022-05-04 09:45:57

Dzialkowiec
Życzę wszystkim aby drogi na działki były rozryte i nie przejezdne, nie naprawiajcie dziur a debile nie wjadą. prezes ustawowo jak w innych rod jest ,powinien zakazać wjeżdżania autami .zrobić zapis zakazujący wjazdu i bez zgody prezesa nikt nie wjedzie .serwatką i inni co blisko mają mogą się przejść korona z nie spadnie!!!
Dodano: 2022-04-26 18:25:09

Dzialkowiec
Jakie dwa debile jeżdżą po deszczu po działkach w tą i spowrotem wczoraj 4 razy koło mojej działki jechał srebny matiz a potem chyba wolkswagen kombi po chwili wracał i to po raz kolejny, drogę rozwalają! Ja parkuję po deszczu przed bramą a oni tu ofroud robią i to nie gówniarze to starsze osoby były!
Dodano: 2022-04-21 22:00:10

rod_lobzenica
Śmieci nadal sąą odbierane z naszego ogrodu, ale ze względu na podwyżki o 400% obecnie raz w miesiącu, aby uniknąć podwyżki opłaty ogrodowej. Jeżeli, ktoś z działkowców, wytwarza więcej śmieci, szczególnie kiedy posiada altanę- domek wypoczynkowy lub nie jest mieszkańcem gminy Łobżenica, może także sam założyć deklarację śmieciową, w tym celu powinien udać się z umową dzierżawy działkowej do Związku Gmin Krajna w Złotowie, wtedy otrzyma pojemnik 120l na odpady zmieszane i 2 worki żółty na plastik i zielony na szkło, jeżeli posiada kompostownik nie musi brać worka brązowego, musi zgodnie z otrzymanym harmonogramem wystawiać pojemnik i worki przy drodze oraz po wywozie zabrać śmietnik i otrzymane na wymianę worki oraz samemu zapłacić do ZG Krajna za swoje śmieci: za śmietnik i za każdy worek 120l po 20,50zł czyli 61,50zł 4 razy w miesiącu. To jest 246zł miesięcznie przez 12 miesięcy 2952zł za rok za każdą działkę!
Dodano: 2022-04-11 09:07:20

rod_lobzenica
Większość posiada kompostownik na odpady zielone - jest to obowiązek każdego działkowca, a pozostałe śmieci zabiera ze sobą, ale niektórzy szczególnie nowi działkowcy zamiast do PSZOK zostawiają worki koło bramy przy tablicy ogłoszeń co generuje zwiększone koszty utrzymania ogrodu i pozostali działkowcy którzy nie zostawiają worków muszą płacić za ich śmieci. Dlatego śmietnik został ustawiony koło gabloty pod kamerami i w przypadku pozostawienia worka ze śmieciami przez działkowca zostanie doliczona mu do opłaty ogrodowej opłata za każdy worek w kwocie 20,50zł zgodnie ze stawką Związku Gmin Krajny w Złotowie! Korzenie drzew i gałęzie można składować na działce nr 77 od strony drogi do Kościerzyna. Eternit można składować w wyznaczonym miejscu koło domu działkowca. Pozostałe odpady posegregowane i gabaryty, zużyte opony, folie, każdy sam powinien wywozić do PSZOK w Ratajach przy SKR od poniedziałku do piątku od 7 do 15 oraz w sobotę od 10 do 14.
Dodano: 2022-04-02 18:53:47

rod_lobzenica
W związku z zmianą przepisów od 2021r nasz ogród działkowy ponosi opłaty od ilości wywożonych śmieci! Zauważyliśmy, że osoby z miasta przyjeżdżały wrzucać śmieci do naszych kontenerów plastik i szkło na parkingu przy bramie głównej, dlatego zarząd naszego ogrodu podjął decyzję, o likwidacji kontenerów. Niestety pod koniec 2021 roku ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE, UCHWAŁĄ NR XIX/75/2021 z dnia 14 grudnia 2021r. podniósł stawkę opłaty dla naszego Ogrodu Działkowego za wywożenie odpadów komunalnych za każdy pojemnik na odpady lub worek o pojemności 120l. o 400% z wysokości 5,70zł na 20,50zł. W z powyższym, aby nie robić podwyżki opłaty ogrodowej dla działkowców zarząd podjął decyzję o zmianie deklaracji śmieciowej i ograniczeniu wywozu śmieci do 1 pojemnika raz w miesiącu. Prosimy działkowców, skoro już płacą za śmieci w domu żeby zabierali je ze sobą lub wywozili je do PSZOK w Ratajach.
Dodano: 2022-04-02 18:43:45

Wiktoria
Dzień dobry :) Widzę w aktualnościach, że jest jakiś zapis o segregacji śmieci, czy to oznacza, że są pojemniki na śmieci? Z góry dziękuje serdecznie za odpowiedź. Pozdrawiam!
Dodano: 2022-03-30 16:12:35

Prezes
Pan Firlej wykonuje pracę zgodnie z podpisaną umową z zarządem i musi wywiązać się z terminów prac, koleiny które zrobił, aby dojechać już naprawił i wyrównał koparką, drogi teraz muszą wyschnąć, dlatego zaprzestał do marca dalszych prac, po wyschnięciu ewentualne nierówności zostaną przez niego wyrównane.
Dodano: 2022-02-20 12:19:06

Dzialkowiec
Bardzo proszę Pana prezesa o odpowiedź na pytanie, kto pozwolił panu koparkowemu na jeżdżenie po mokrych drogach koparką. Droga główna była rok temu robiona a dzisiaj wygląda jak pobojowisko. Mam nadzieję że Pan Firlej został zobowiązany po skończonych wykopach do przywrócenia jej do stanu poprzedniego. Za chwilę działkowcy będą chcieli rozpocząć pracę na swoich działkach a dojechać się na większość z nich praktycznie nie da. Proszę również o podanie terminu do kiedy droga zostanie naprawiona.
Dodano: 2022-02-13 14:06:20

rod_lobzenica
Pani wiceprezes zrobiła odczyty liczników prądu i wody pitnej, ale skarbnik nie rozliczył i nie przekazał jeszcze poprzednich stanów odczytów. Nie wywiesimy listy z aktualnym odczytem, bo każdy musiałby zapłacić nie za ostatni okres, ale od zainstalowania licznika. Pytania dlaczego jeszcze nie ma listy i kiedy będzie prosimy kierować nie do Pani wiceprezes tylko do skarbnika.
Dodano: 2021-12-05 08:39:05

Działkowiec
Przecież stan liczników za wodę pitną i prąd Pani wiceprezes spisywała na początku sierpnia. To przez 4 miesiace nie dała rady wywiesić listy z należnością do zapłaty??
Dodano: 2021-11-28 09:05:31

rod_lobzenica
Pytanie o fakturę czy paragon prosimy kierować bezpośrednio do wykonawcy pan Wojciech Firlej i pan Wojciech Siuda mają zarejestrowane firmy i prawdopodobnie wystawiają faktury i paragony.
Dodano: 2021-11-26 13:29:50

rod_lobzenica
Na listach zostały wywieszone tylko odczyty wody rzecznej bo mieliśmy dostęp do liczników, niestety prąd i woda pitna nie zostały jeszcze spisane, prosimy o cierpliwość kiedy otrzymamy odczyty od skarbnika postaramy się w najbliższym czasie wywiesić listy należnościami
Dodano: 2021-11-26 13:25:59

Nowy
Czy Pan Wojciech wykonując usługę montażu licznika wystawia fakturę lub paragon??
Dodano: 2021-11-23 22:39:17

działkowiec
Dlaczego na listach w gablocie nie ma wywieszonej należności za zużyty prąd??
Dodano: 2021-11-22 14:44:06

rod_lobzenica
Jeżeli, ktoś widzi kradzież wody, lub innej rzeczy z terenu ogrodu powinien zgłosić do zarządu, a najlepiej zrobić zdjęcie i przekazać tak, aby można to udowodnić. Do tej pory nikt nie zgłaszał żadnej kradzieży, ani nie dostarczył żadnego dowodu więc nie mamy podstaw, aby coś robić. Co do odczytów wody i prądu zostanie wywieszona lista w gablocie jak dowiem się od spółki wody polskie ile mamy zapłacić za metr zużytej wody i dzierżawy za hydrofornię. Pozostałe kwestie zostaną omówione podczas najbliższego powiedzenia zarządu w pierwszy poniedziałek miesiąca.
Dodano: 2021-10-06 17:00:58

Kuntakinte
Prawie 2 miesiące temu, Pani wiceprezes spisała liczniki i do dnia dzisiejszego dalej nie wiadomo ile trzeba zapłacić za media. Czy to jest aż tak trudne zadanie, żeby wywiesić listę lub poinformować działkowiczów jakie muszą ponieść opłaty za prąd i wodę?? Proszę Panią wiceprezes o ustosunkowanie się do tego pytania-wpisu. Bo to są jakieś jaja.
Dodano: 2021-09-25 21:06:48

zaiteresowany
Działkowiec każdorazowo ma obowiązek zamykać za sobą bramę! W przypadku niezamykania brama zostanie całkiem zamknięta! wjeżdżają same dziady i bramy nie zamykają .kamera jest może warto popatrzeć kto nie zamyka i zakazać wjazdu.
Dodano: 2021-09-22 16:57:46

działkowiec
CZY W PRZYSZŁYM ROKU KRADZIEŻ WODY PITNEJ DO PODLEWANIA ROŚLIN PRZEZ KILKU ZŁODZIEI -BO TAK TO TRZEBA NAZWAĆ, ZOSTANIE UKRÓCONA PRZEZ PREZESA ,BO WSZYSCY WIEDZĄ KTO KRADNIE I PODLEWA WODĄ PITNĄ SWOJE DZIAŁKI.
Dodano: 2021-09-06 10:38:34

rod_lobzenica
ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA tylko działkowiec może wjeżdżać na dzialki o ile ma miejsce do parkowania na swojej działce. Każdy działkowiec każdorazowo ma obowiązek zamykać za sobą bramę! WTEDY TYLKO DZIAŁKOWCY BĘDĄ WJEŻDŻAĆ BO NIKT BEZ KLUCZA NIE OTWORZY BRAMY! WYSTARCZY WJECHAĆ ZATRZYMAĆ SAMOCHÓD I ZAKLUCZYĆ PO SOBIE BRAMĘ JEST TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO DZIAŁKOWCA. W przypadku nie zamykania za sobą bramy zarząd może zmienić kłódki i brama zostanie całkiem zamknięta.
Dodano: 2021-07-12 09:04:19

Działkowiec
Przez ostatnie dni pomimo deszczu i zalanych dróg, widać "wycieczki" osób z Bydgoszczy, Nakla, Złotów czy Sępólna lub okolic bo takie rejestrację mają ich samochody. Czy ktoś kontroluje osoby wjeżdżające na teren działek, bo raczej osoby te działkowcami nie są bo kilkukrotnie objeżdżaja działki w koło lub zawracają tymi samochodami na działkach już zajetych. Za chwilę drogi staną się nie przejezdne i znów będzie problem, kto ma za taki stan odpowiadać.
Dodano: 2021-07-10 23:40:25

Prezes
Droga była zrobiona, po wyrównaniu kruszywa ubita walcem z ZGKiM, niestety pomimo zakazu działkowcy po deszczu wjeżdżali tą drogą na działki ciągnikami z obornikiem i uszkodzili drogę, wystarczyło poczekać, aż drogi wyschną, albo wyjeżdżać tylną bramą. Niech Ci co wyjeżdżali teraz naprawią drogę.
Dodano: 2021-05-10 10:08:59

Prezes
Przewidziane jest uruchomienie wody z rzeki, niestety po złozeniu operatu wodnoprawnego do RZGW w Bydogoszczy okazało się, iż w planie zagospodarowania przestrzennego z 2002r działki mają wpisany pobór wody z ujęcia miejskiego a nie z rzeki, ktoś nie dopilnował, abyśmy mogli pobierać wodę z rzeki, w tamtych latach nie byłem prezesem, teraz załatwiamy wszystkie niezbędne pozwolenia i dokumenty, mamy nadzieję iż na dniach otrzymamy niezbędne zgody. Poza tym jeszcze nie wszyscy działkowcy zamontowali krany, a woda zostanie puszczona dopiero jak zamontują.
Dodano: 2021-05-10 09:08:27

Pzd
Czy w związku z opłatami za działki itp.jest przewidziane uruchomienie wody z rzeki ,bo te pieniądze gdzieś trafiają, oby nie do kieszeni osoby nie upoważnionej.Nie poradnośc oraz słaba gospodarność zarządu i prezesa doprowadziła do takiego stanu rzeczy .Jeśli kiedykolwiek droga i inne sprawy zostaną właściwie załatwione to będzie spore zaskoczenie,bo niektórzy lubią celebrować swój wizerunek w mediach gdy inni wykonują pracę za tych co uważają się lepszymi od zwykłych ludzi.
Dodano: 2021-05-10 05:01:12

rod_lobzenica
W deklaracji w pkt 2. Jest zapis: "... Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby informacyjne zarządu ROD i realizacji celów statutowych PZD zgodnie z ustawą z dnia..." Na przyszłość proszę czytać ze zrozumieniem to co się podpisuje. Po konsultacji z prawnikami PZD powyższy zapis spełnia wymagane kryteria ustawy o ochronie danych osobowych.
Dodano: 2021-05-09 15:11:50

działkowiec
marek lizus niech poda imię i nazwisko bo z daleko wazeliniarzem czuć.tak bronią tylko ci którzy mają coś do ukrycia.
Dodano: 2021-05-08 19:39:43

rod_lobzenica
Na tablicach ogłoszeń po konsultacji z prawnikami PZD, są zawarte tylko informacje jawne ogólnodostępne: imię nazwisko i nr działki, nie ma tam danych wrażliwych, które w myśl ustawy RODO umożliwiają identyfikację osoby, takich jak: adres, PESEL, czy nr telefonu. Poza tym każdy działkowiec podpisując umowę działkową i deklarację PZD podpisał zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Dodano: 2021-05-08 07:18:06

rod_lobzenica
Prosimy nie rozsiewać plotek. Do zarządu nie wpłynął żaden wniosek o budowę domków dla pracowników z zagranicy, wszystkie działki są wydawane zgodnie z przepisami PZD, każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie a w razie niejasności konsultowany z okregowym zarzadem PZD w Pile i prawnikami PZD w Warszawie.
Dodano: 2021-05-08 07:05:26

Marek
Poza tym jeśli są podstawy do odwołania p. Mrotka lub kogoś z zarządu to proszę złożyć wniosek formalny podpisując się pod nim z imienia i nazwiska, przedstawić argumenty, a nie wypisywać anonimowo informacje zachowując się jak typowy "Cebularz zza płota - ura bura szef podwóra". A p. Mrotek, lepiej lub gorzej ale coś robi, a nie narzeka i stęka. A co do RODO, to przepisy europejskie pasują, a już cudzoziemcy nie. Typowy, zakompleksiony, mały człowiek.
Dodano: 2021-05-07 23:21:24

Marek
Może w końcu jak powstanie parę więcej domków na naszym ogrodzie to w końcu zacznie to przypominać prawdziwy rodzinny ogród działkowy. Bo jak na razie, jak przyjeżdżają potencjalni przyszli działkowcy to są przerażeni infrastrukturą zabudowań poszczególnych działek, a raczej ich brakiem lub czymś co przypomina zlepek desek lub tzw. Sławojke. Im więcej działkowców tym większy budżet na zagospodarowanie naszego terenu. A jeśli zdarzy się sytuacja, że ktoś będzie mieszkał na działce to wtedy można podjąć odpowiednie działania w tym kierunku.
Dodano: 2021-05-07 23:18:24

działkowiec
PROSZĘ O ZDJĘCIE Z TABLICY GŁÓWNEJ DANYCH OSOBOWYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁEK .JEST TO POGWAŁCENIE NASZYCH PRAW I USTAWY O RODO.JEŚLI PREZES TEGO NIE ZROBI SPRAWA BEDZIE KIEROWANA DO ODPOWIEDNICH SŁUŻB.Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Dodano: 2021-05-07 18:50:55

DZIAŁKOWIEC
ZGŁASZAM WNIOSEK O ODWOŁANIE PSEUDO PREZESA ROD.ROBERTA MROTKA ZA BRAK KOMPETENCJI NA TYM STANOWISKU.PRAWDO PODOBNIE MAJĄ POWSTAĆ NA NASZYM OGRODZIE DOMKI GDZIE MAJĄ ZAMIESZKIWAĆ PRACOWNICY Z ZAGRANICY .JEST TO NIEDOPUSZCZALNE I JEŚLI R.MROTEK ZGODZI SIĘ NA TO ,TO ZOSTANĄ POGWAŁCONE PRAWA DZIAŁKOWCÓW I PRAWA R.O.D.CZAS ZMIENIĆ PREZESA BO JAK JEST KAŻDY WIDZI I WIE !!!!!
Dodano: 2021-05-07 18:43:37

rod_lobzenica
Droga po roztopach była nieprzejezdna, na wierzchu była glina po wykopach, działkowcy narzekali, że nie mogą nic przywieź, albo wywieźć z działki. Pan radny, jako jedyny który obiecał, przekazał nam nieodpłatnie kruszywo i to 2 razy tyle co obiecał. Dodatkowo sam ładowaczem pomgał rozciągnąć kruszywo, nikt z Działkowcòw nie przyszedł pomóc. Kruszywo pochodzi z kruszenia budynków do rozbiórki i zdarzają się jakieś elementy metalowe, które w większości staraliśmy się rękami wybierać z drogi, trzeba było przyjść pomóc zbierać a nie teraz narzekać. Poza tym drogą była walcem wałowana przez ZGM. Aleje dzialkowe to nie drogi osiedlowe i służą do przewożenia sprzętów, narzedzi, itp. Wystarczy jeździć powoli i ostrożnie, a jak komuś się nie podoba to parking jest przed bramą, tam może pozostawić auto.
Dodano: 2021-04-10 11:28:02

Kuntakinte
Za zrobienie tej drogi to wielmożny Pan Radny powinien order dostać. Za śmieci trzeba płacić, ale lepiej je wysypać na drogi na działkach. Rozumiem, że za przebite opony drutami pan radny Tadych będzie zwracał koszty napraw lub zakupu nowych opon. Bo za wywóz tych gruz-śmieci to pewnie sporo by musiał zapłacić. Nie wspomnę, że dalej pomimo walcowania, strach tą drogą jechać bo takie garby są, że można pół samochodu urwać. Tylko pogratulować takiej naprawy dróg. Lepiej trzeba było tej drogi nie ruszać, bo było lepiej niż jest teraz.
Dodano: 2021-04-09 21:44:21

rod_lobzenica
Prace nie zostały jeszcze zakończone, informowaliśmy na facebooku, aby auta parkować na parkingu przed działkami. W najbliższym czasie w miarę możliwość i warunków atmosferycznych planowane są kolejne prace. Po wykopach na drodze pozostała glina i trzeba było utwardzić drogi, dlatego zostało wysypane kruszywo, które otrzymaliśmy nieodplatnie od pana radnego Aleksandra Tadycha i zostanie ono ubite walcem. Nie planujemy kłaść asfaltu czy polbruku bo to zbyt duże koszty, dla Działkowcòw. ZAPRASZAMY do pomoocy w pracach przy tych pracach a jeżeli komuś to rozwiązanie się nie podoba i go stać oczywiście może nam zasponsorować asfalt lub polbruk.
Dodano: 2021-03-08 16:20:37

Działkowiec
Czy na działkowych alejach, na których został wysypany gruz /kamień z ziemią zostanie to jakoś ubite lub wyrównane, bo narazie wygląda to gorzej niż było. Myślę, że przejechać tam się da tylko traktorem, bo żaden samochód nie będzie w stanie przejechać tą droga bez uszkodzenia. Nie wiem też czy utwardzanie drogi betonem z prętami zbrojeniowymi, a takie kawałki też można znaleźć, było dobrym pomysłem. Rozumiem że drogi na naszych działka wymagały natychmiastowego remontu, ale czy akurat ten sposób jest dobry, to się niebawem okaże jak wszyscy zaczną z tych dróg korzystać.
Dodano: 2021-03-07 20:16:09

rod_lobzenica
Ogród dostanie pieniądze zgodnie z podpisaną umową, wszystkie dokumenty związane z wycinką, po jej zakonczeniu, ilość pozyskanego drewna, pomiary, odbiory robót i uzyskana kwota będzie dostępna po zakonczeniu prac na tablicy przy domu działkowca.
Dodano: 2021-02-25 15:04:31

działkowiec
Na naszym ogrodzie, trawa teraz wycinka drzew. Czy w związku z tym, za wycinkę tych drzew ogród dostanie jakieś pieniądze, czy musi za to zapłacić?
Dodano: 2021-02-18 13:57:12

rod_lobzenica
Proszę nie krytykować, ale pomagać, pragnę zaznaczyć, iż funkcja każdego członka zarządu jest społeczna i nie otrzymuje się za to żadnych pieniędzy, większość członków, zarzadu pracuje zawodowo a po pracy w wolnej chwili, społecznie udzielają się w pełniąc funkcje w ROD. Chętnych do darmowej pracy społecznej w zarządzie zapraszam na kolejne zebranie wyborcze.
Dodano: 2020-10-07 16:20:03

Kuntakinta
Szkoda że ktoś powołał Pana Siudę na jakiekolwiek stanowisko w zarządzie. Przecież on z żadnych zadań się chyba nie wywiązuje. Ale widać zarządowi musi to pasować. Szkoda słów.
Dodano: 2020-09-26 23:14:24

rod_lobzenica
Na dniach skarbnik ROD będzie robił odczyty i inkasował należności.
Dodano: 2020-08-02 12:35:19

Działkowiec
Jak wygląda sprawa z odczytami liczników, bo w kwietniu była odpowiedź, że będa robione kwartalnie, a mamy prawie sierpień i dalej nie wiadomo co i jak. A za chwilę będzie płacz, że ludzie korzystają a nikt nie płaci.
Dodano: 2020-07-26 20:40:12

rod_lobzenica
Niestety nie wiemy jak wjeżdża skoro bramy zakluczone i dlaczego. Wielokrotnie z nim rozmawialiśmy, tlumaczyliśmy i nic, na kolejnym posiedzeniu zarządu będziemy kwestię omawiać i podejmiemy jakieś działania.
Dodano: 2020-06-15 11:10:34

Działkowiec
Czy ktoś z zarządu może mi wytłumaczyć sytuację dlaczego pomimo zamknięcia bram i wywieszenia informacji, że bramy zostają zamknięte do wyschniecia dróg i że jest zakaz wjazdu na działki po deszczu Pan Stec jeździ sobie po działkach w tą i z powrotem.? I tak jest za każdym razem, że jeden działkowiec się musi stosować do wytycznych zarządu, a reszta sobie robi co chce i nikt się tym nie interesuje.
Dodano: 2020-06-12 13:36:33

rod_lobzenica
Odczyty będą robione kwartalnie, jeszcze nie wiemy w jakiej formie i kto to będzie robił ustalimy to na kolejnym posiedzeniu zarządu.
Dodano: 2020-04-27 13:09:26

rod_lobzenica
Pan który zdemontowal liczniki sam je pobrał od zarządu i stwierdził że je podłączy na własny koszt aby przyspieszyć montaże liczników i nie zostały one jeszcze zaplombowane, Nie wiemy czemu je zdemontował to pytanie proszę kierować do niego. My ze względów technicznych zamontowaliśmy dopiero kilkanaście liczników na jednej alei, ponieważ była usuwania awaria hydroforni w tym tygodniu planujemy zamontować pozostałe liczniki.
Dodano: 2020-04-27 10:47:51

Franek
Brawo dla osoby, która też to zauważyła. Kumoterstwo na naszych ogrodach musi być ( i pewnie jest) rozwinięte na szeroką skalę. Chciałbym też otrzymać odpowiedź dlaczego opłaty, za media (wodę pitną i prąd) jeżeli liczniki są spisywane, nie mogą być wywieszane na tablicy ogłoszeń celem informacje jaka działka ile ma do zapłaty za wodę czy prąd. Tylko trzeba się zastanawiać czy ile trzeba zapłacić.
Dodano: 2020-04-26 22:55:05

Miś uszatek
Zastanawiam się dlaczego na działkach przy drodze do Trzebonia zniknęły zamontowane liczniki na wodę z rzeki. Na tych działkach uprawia się na masowa skalę czosnek i te działki cały czas kiedy była uruchomiona pompa były podlewane. Pewnie okazało się, że koszty podlewania przewyższa zyski z czosnku. A tylko przypadkiem zarząd zdecydował się zdemontować założone na tych działkach liczniki, żeby swoim "ziomkom" ulżyć w suszy, i żeby plony mieli obfite bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Myślę że ten zapewne bezinteresowny gest zarządu(nie mówię tutaj tylko o prezesie, bo pan odpowiedzialny za liczniki to robi sobie co i gdzie chce) w okresie suszy trzeba uznać za wspaniałomyślny.
Dodano: 2020-04-26 21:54:34

rod_lobzenica
Przepraszamy nastąpiła awaria silnika w hydroforni trwa naprawa, jednocześnie nowi działkowcy podłaczają wodę pitną i trzeba poszczególne aleje na czas prac wyłączyć, dziś już woda pitną jest, ale w najbliższym czasie kolejni działkowcy będą się podłaczać. Szkoda że działkowcy dopiero teraz się budzą i podlaczają a nie jesienią.
Dodano: 2020-04-21 10:01:44

Franek
Zastanawiam się, po co na działkach są krany, skoro wody w nich i tak nie ma. Założyłem sobie wodę pitną żeby nie wozić jej z domu do picia czy podewania, ale korzystać z niej też nie mogę bo ktoś zdecydował żeby ją też zakręcić. Po jaka cholerę była ta inwestycja, skoro nie można z niej KORZYSTAĆ. Nigdzie nawet nie ma żadnej informacji o tym że ktoś zakręci wodę pitną. Ale pewnie osoby, które mają to o tym wiedzą.
Dodano: 2020-04-20 20:01:35

Prezes
Problem uprawy jednorodnej na naszej działce występował od wielu lat zanim zostałem prezesem, wjazd na działki nie jest wymysłem zarzadu ROD, ale uchwaliło walne zebranie zgodnie z § 68 ust. 3 , poza tym pragnę zaznaczyć, iż funkcja prezesa ROD jest społeczna i nie otrzymuje się za to żadnych pieniędzy, zresztą na chwilę obecną z upływem kadencji nie zamierzam ponownie startować, chętnych do darmowej pracy społecznej zapraszam na kolejne zebranie wyborcze.
Dodano: 2020-04-19 12:01:05

ZWOLNIĆ prezesa
W myśl § 68 ust. 13 regulaminu ROD zabrania się prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.CO PSEUDO PREZES Z TYM ROBI -NIC.ZAKAZ UPRAW TO ZAKAZ. MOŻE NIEKTÓRZY ZACZNĄ JESZCZE KROWY I ŚWINIE HODOWAĆ. ZAMKNĄĆ BRAMY I ZAKAZ WJAZDU ,W CAŁEJ POLSCE AUTA NIE WJEŻDŻAJĄ ,A W ROD ŁOBŻENICA .-WYGLĄDA JAK W KOMISIE. ZWOLNIĆ prezesa.
Dodano: 2020-04-18 19:55:36

Kuntakinta
Ludzie czemu wy nie zamykata tych bram i drzwi jak wyjeżdżacie, potem ryja bedzieta drzec że znowu kradną i czemu niektórzy jeżdżą tam i spowrotem 100 razy dziennie.
Dodano: 2019-05-18 12:52:35

Marek
Odwiedzilem dzisiaj Wasze dzialki. Byliśmy pomoc znajomym. Sam mam ROD tyle ze kolo Bydgoszczy i powiem Wam ze przy tak uprawnej ziemi, mikroklimacie, a dobrej wyczuwalnej energii sami chyba nie wiecie jaki skarb posiadacie. Goraco pozdrawiam.
Dodano: 2019-04-07 21:13:17

UZYTKOWNIK
ZWRÓĆCIE UWAGĘ NA SPACERUJĄCYCH PO DZIAŁKACH Z PSAMI . PSY ZAŁATWIAJĄ SIĘ NA DZIAŁKACH LEJĄ POD DRZEWKA KTÓRE PÓŹNIEJ MARNIEJĄ,GRZĄDKI POKOPANE ITP. TO NASZA CIĘŻKA PRACA I NIECH INNI TEŻ JĄ SZANUJĄ.....
Dodano: 2016-05-04 18:50:04

Kuntakinta
Był! Przecie napisali powyżej, że lista w gablocie!
Dodano: 2015-12-08 19:29:11

działkowicz
czy konkurs na najładniejsza działke był !
Dodano: 2015-09-20 18:36:41

rod_lobzenica
Nikt oczu nie przymyka, ale żeby kogoś pociągnąć do odpowiedzialności to trzeba posiadać dowody! Jeżeli ktoś takie posiada to zapraszam na najbliższe posiedzenie zarządu w ostatni czwartek miesiąca!
Dodano: 2015-07-14 21:59:23

działkowicz
Benie za te przekręty prezes i cała rada powinna pociągnąć do odpowiedzialności karnej,przymykanie oczu to też przestępstwo.
Dodano: 2015-07-12 17:40:24

rod_lobzenica
Potwierdzam. Zarząd podjął uchwałę o całorocznym kluczeniu bocznych wejść i instalacji monitoringu. Zostaną zamontowane w bocznych wejściach zamki systemowe, klucze będzie mógł dorobić sobie każdy działkowiec na własny koszt. Został także zainstalowany monitoring, który w miarę możliwości będzie rozbudowywany o kolejne kamery.
Dodano: 2015-07-09 23:17:05

też działkowicz
W ostatnich dniach został zamontowany monitoring na działkach a od 15 lipca będą kluczone boczne wejścia do ogrodu może to ograniczy ten proceder. Dodatkowe informacje na tablicy ogłoszeń!
Dodano: 2015-07-09 23:08:59

działkowicz
UWAGA NA ZŁODZIEI -KRADNĄ W BIAŁY DZIEŃ,DZWOŃCIE NA POLICJE.MIEJCIE OKO NA INNE DZIAŁKI BO JUTRO PRZYJDĄ DO WAS.
Dodano: 2015-07-02 12:31:34

rod_lobzenica
Dziura została już naprawiona, krawężnik wycięty, można bezpiecznie wjeżdżać rowerami.
Dodano: 2015-06-14 22:51:57

Henryk
Może by ktoś w końcu coś zrobił z tą dziurą w polbruku przy bramie i z tym krawężnikiem bo ten zjazd z ścieżki jest niebezpieczny!
Dodano: 2015-06-11 22:42:15