ul Sportowa 42, 89-310 Łobżenica

e-mail: rod.lobzenica@poczta.fm

www.facebook.com/rodlobzenica

 


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym 

wywołanym przez koronawirus COVID-19

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Łobżenicy,

zawiesza dyżury i wszystkie sprawy załatwia telefonicznie: 

1. Sprawy ogólne - prezes Robert Mrotek tel. 505763476

2. Przyznanie nowej działki -sekretarz Renata Leszczyńska  tel. 602449148 

3. Odpłatności i opłaty - skarbnik Wojciecha Siuda tel. 5064861771.

Zarząd poszukuje osoby chętnej do kwartalnego odczytywania liczników wody i prądu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z prezesem tel. 505763476.


2.

Tylko działkowcy mogą wjeżdżać na działki, o ile posiadają klucz do bramy i miejsce do parkowania na swojej działce! Znajomi działkowca i osoby postronne muszą parkować przed ogrodem na parkingu lub wzdłuż drogi do Trzebonia.

 Zakaz parkowania i postoju na alejach  działkowych!  Działkowiec każdorazowo ma obowiązek zamykać za sobą bramę! W przypadku niezamykania brama zostanie całkiem zamknięta! Prosimy po deszczu nie wjeżdżać samochodami na działki i korzystać z parkingu przed bramą. 


3.

Zakończono w naszym ogrodzie prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew zgodnie z decyzjami RG-OŚ.6131.112.2019 i RG-OŚ.6131.91.2020 Burmistrza Łobżenicy. 

Wszystkie dokumenty związane z wycinką, są dostępne do wglądu na tablicy przy domu działkowca.


4.

związku z art. 552 ust. 2d, 2e i 2f ustawy – Prawo wodne i koniecznością PONOSZENIA OPŁAT ZA POBÓR WÓD POWIERZCHNIOWYCH do RZGW w Bydgoszczy - zlewni w Inowrocławiu, zarząd naszego ogrodu za zgodą Okręgowego Zarządu PZD w Pile prowadzi inwestycję modernizacji hydroforni i instalacji wody rzecznej w ogrodzie.


5.

 W związku z zmianą przepisów od 2021r nasz ogród działkowy ponosi opłaty od ilości wywożonych śmieci!

Zauważyliśmy, że osoby z miasta przyjeżdżały wrzucać śmieci do naszych kontenerów plastik i szkło na parkingu przy bramie głównej, dlatego zarząd podjął decyzję, o likwidacji kontenerów. 

Można zaopatrzyć się w worki zielony na szkło i żółty na plastik, które działkowcy muszą trzymać na swojej działce, i dopiero po zapełnieniu wystawić w piątki przy drodze koło bramy głównej.

Prosimy zgniatać butelki plastikowe i wystawiać tylko pełne worki.

Każdy działkowiec musi posiadać kompostownik na swojej działce na odpady zielone i biodegradowalne (trawę, liście, zielsko itp..).

Korzenie drzew oczyszczone z ziemi i gałęzie można składować na działce nr 77 pole przy ostatniej 3 bramie po lewej stronie blisko ogrodzenia od strony drogi do Kościerzyna, eternit znaleziony na działce można składować w wyznaczonym miejscu koło domu działkowca.

 

Gabaryty, zużyte opony, RTV, AGD każdy sam powinien wywozić do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Ratajach w przy SKR - otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 7 do godz. 15 oraz w sobotę od godz. 10 do godz. 14.

W przypadku nieprzestrzegania segregowania śmieci, wyrzucania do worków innych odpadów, gruzów, papy, folii membrany ogrodniczej itp. zostaną naliczone kary na nasz Ogród Działkowy, co przełoży się na podwyższenie opłaty ogrodowej dla każdego działkowca!


6.

Opłata ogrodowa za działkę w 2021 roku nie ulega zmianie i tak jak w poprzednich latach  nadal jest 42grosze za metr użytkowanej działki.

(Z tej kwoty: 20gr jest na utrzymanie ogrodu, rachunki bieżące, prąd, woda, śmieci, korespondencję, a także na fundusz oświatowy PZD i opłatę za prowadzenie księgowości przez oddział finansowo księgowy PZD w Pile, 8gr zabiera PZD w Pile tytułem partycypacji, a 14gr. jest to opłata inwestycyjna). Do opłaty ogrodowej każdy działkowiec płaci jeszcze rocznie 10 zł tytułem składki remontowej na hydrofornię i 6 zł składki członkowskiej PZD. 

Informacje o wysokości opłat są umieszczone w gablotach.

Jednocześnie w myśl przepisów PZD przypominamy, iż opłatę ogrodową należy wnosić do czerwca każdego roku po tym terminie zostaną przez Ośrodek Finansowo Księgowy PZD w Pile naliczone odsetki i koszty monitu i upomnienia.    

Numer rachunku do wpłacania opłaty ogrodowej w Banku Spółdzielczym w Łobżenicy:

29 8938 0006 0000 0143 2000 0001

 

8.

Zarząd informuje, iż posiadamy w naszym ogrodzie wolne działki osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią sekretarz Renatą Leszczyńską tel. 602449148


9.

Chętnych na przyłączenie do działki energii elektrycznej i wody pitnej prosimy o kontakt do pana Wojciecha Siuda tel. 506486177


Numer rachunku „funduszu inwestycyjnego ogrodu” na ten rachunek prosimy wpłacać wpisowe oraz za podłączenie prądu i wody: 77 8938 0006 0000 0143 2000 0010

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie informacji i zdjęć bez zgody zarządu ROD zabronione!

Copyright © 2015 ROD w Łobżenica


Komentarze
Dodaj komentarz


Prezes
Droga była zrobiona, po wyrównaniu kruszywa ubita walcem z ZGKiM, niestety pomimo zakazu działkowcy po deszczu wjeżdżali tą drogą na działki ciągnikami z obornikiem i uszkodzili drogę, wystarczyło poczekać, aż drogi wyschną, albo wyjeżdżać tylną bramą. Niech Ci co wyjeżdżali teraz naprawią drogę.
Dodano: 2021-05-10 10:08:59

Prezes
Przewidziane jest uruchomienie wody z rzeki, niestety po złozeniu operatu wodnoprawnego do RZGW w Bydogoszczy okazało się, iż w planie zagospodarowania przestrzennego z 2002r działki mają wpisany pobór wody z ujęcia miejskiego a nie z rzeki, ktoś nie dopilnował, abyśmy mogli pobierać wodę z rzeki, w tamtych latach nie byłem prezesem, teraz załatwiamy wszystkie niezbędne pozwolenia i dokumenty, mamy nadzieję iż na dniach otrzymamy niezbędne zgody. Poza tym jeszcze nie wszyscy działkowcy zamontowali krany, a woda zostanie puszczona dopiero jak zamontują.
Dodano: 2021-05-10 09:08:27

Pzd
Czy w związku z opłatami za działki itp.jest przewidziane uruchomienie wody z rzeki ,bo te pieniądze gdzieś trafiają, oby nie do kieszeni osoby nie upoważnionej.Nie poradnośc oraz słaba gospodarność zarządu i prezesa doprowadziła do takiego stanu rzeczy .Jeśli kiedykolwiek droga i inne sprawy zostaną właściwie załatwione to będzie spore zaskoczenie,bo niektórzy lubią celebrować swój wizerunek w mediach gdy inni wykonują pracę za tych co uważają się lepszymi od zwykłych ludzi.
Dodano: 2021-05-10 05:01:12

rod_lobzenica
W deklaracji w pkt 2. Jest zapis: "... Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby informacyjne zarządu ROD i realizacji celów statutowych PZD zgodnie z ustawą z dnia..." Na przyszłość proszę czytać ze zrozumieniem to co się podpisuje. Po konsultacji z prawnikami PZD powyższy zapis spełnia wymagane kryteria ustawy o ochronie danych osobowych.
Dodano: 2021-05-09 15:11:50

działkowiec
marek lizus niech poda imię i nazwisko bo z daleko wazeliniarzem czuć.tak bronią tylko ci którzy mają coś do ukrycia.
Dodano: 2021-05-08 19:39:43

rod_lobzenica
Na tablicach ogłoszeń po konsultacji z prawnikami PZD, są zawarte tylko informacje jawne ogólnodostępne: imię nazwisko i nr działki, nie ma tam danych wrażliwych, które w myśl ustawy RODO umożliwiają identyfikację osoby, takich jak: adres, PESEL, czy nr telefonu. Poza tym każdy działkowiec podpisując umowę działkową i deklarację PZD podpisał zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Dodano: 2021-05-08 07:18:06

rod_lobzenica
Prosimy nie rozsiewać plotek. Do zarządu nie wpłynął żaden wniosek o budowę domków dla pracowników z zagranicy, wszystkie działki są wydawane zgodnie z przepisami PZD, każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie a w razie niejasności konsultowany z okregowym zarzadem PZD w Pile i prawnikami PZD w Warszawie.
Dodano: 2021-05-08 07:05:26

Marek
Poza tym jeśli są podstawy do odwołania p. Mrotka lub kogoś z zarządu to proszę złożyć wniosek formalny podpisując się pod nim z imienia i nazwiska, przedstawić argumenty, a nie wypisywać anonimowo informacje zachowując się jak typowy "Cebularz zza płota - ura bura szef podwóra". A p. Mrotek, lepiej lub gorzej ale coś robi, a nie narzeka i stęka. A co do RODO, to przepisy europejskie pasują, a już cudzoziemcy nie. Typowy, zakompleksiony, mały człowiek.
Dodano: 2021-05-07 23:21:24

Marek
Może w końcu jak powstanie parę więcej domków na naszym ogrodzie to w końcu zacznie to przypominać prawdziwy rodzinny ogród działkowy. Bo jak na razie, jak przyjeżdżają potencjalni przyszli działkowcy to są przerażeni infrastrukturą zabudowań poszczególnych działek, a raczej ich brakiem lub czymś co przypomina zlepek desek lub tzw. Sławojke. Im więcej działkowców tym większy budżet na zagospodarowanie naszego terenu. A jeśli zdarzy się sytuacja, że ktoś będzie mieszkał na działce to wtedy można podjąć odpowiednie działania w tym kierunku.
Dodano: 2021-05-07 23:18:24

działkowiec
PROSZĘ O ZDJĘCIE Z TABLICY GŁÓWNEJ DANYCH OSOBOWYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁEK .JEST TO POGWAŁCENIE NASZYCH PRAW I USTAWY O RODO.JEŚLI PREZES TEGO NIE ZROBI SPRAWA BEDZIE KIEROWANA DO ODPOWIEDNICH SŁUŻB.Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Dodano: 2021-05-07 18:50:55

DZIAŁKOWIEC
ZGŁASZAM WNIOSEK O ODWOŁANIE PSEUDO PREZESA ROD.ROBERTA MROTKA ZA BRAK KOMPETENCJI NA TYM STANOWISKU.PRAWDO PODOBNIE MAJĄ POWSTAĆ NA NASZYM OGRODZIE DOMKI GDZIE MAJĄ ZAMIESZKIWAĆ PRACOWNICY Z ZAGRANICY .JEST TO NIEDOPUSZCZALNE I JEŚLI R.MROTEK ZGODZI SIĘ NA TO ,TO ZOSTANĄ POGWAŁCONE PRAWA DZIAŁKOWCÓW I PRAWA R.O.D.CZAS ZMIENIĆ PREZESA BO JAK JEST KAŻDY WIDZI I WIE !!!!!
Dodano: 2021-05-07 18:43:37

rod_lobzenica
Droga po roztopach była nieprzejezdna, na wierzchu była glina po wykopach, działkowcy narzekali, że nie mogą nic przywieź, albo wywieźć z działki. Pan radny, jako jedyny który obiecał, przekazał nam nieodpłatnie kruszywo i to 2 razy tyle co obiecał. Dodatkowo sam ładowaczem pomgał rozciągnąć kruszywo, nikt z Działkowcòw nie przyszedł pomóc. Kruszywo pochodzi z kruszenia budynków do rozbiórki i zdarzają się jakieś elementy metalowe, które w większości staraliśmy się rękami wybierać z drogi, trzeba było przyjść pomóc zbierać a nie teraz narzekać. Poza tym drogą była walcem wałowana przez ZGM. Aleje dzialkowe to nie drogi osiedlowe i służą do przewożenia sprzętów, narzedzi, itp. Wystarczy jeździć powoli i ostrożnie, a jak komuś się nie podoba to parking jest przed bramą, tam może pozostawić auto.
Dodano: 2021-04-10 11:28:02

Kuntakinte
Za zrobienie tej drogi to wielmożny Pan Radny powinien order dostać. Za śmieci trzeba płacić, ale lepiej je wysypać na drogi na działkach. Rozumiem, że za przebite opony drutami pan radny Tadych będzie zwracał koszty napraw lub zakupu nowych opon. Bo za wywóz tych gruz-śmieci to pewnie sporo by musiał zapłacić. Nie wspomnę, że dalej pomimo walcowania, strach tą drogą jechać bo takie garby są, że można pół samochodu urwać. Tylko pogratulować takiej naprawy dróg. Lepiej trzeba było tej drogi nie ruszać, bo było lepiej niż jest teraz.
Dodano: 2021-04-09 21:44:21

rod_lobzenica
Prace nie zostały jeszcze zakończone, informowaliśmy na facebooku, aby auta parkować na parkingu przed działkami. W najbliższym czasie w miarę możliwość i warunków atmosferycznych planowane są kolejne prace. Po wykopach na drodze pozostała glina i trzeba było utwardzić drogi, dlatego zostało wysypane kruszywo, które otrzymaliśmy nieodplatnie od pana radnego Aleksandra Tadycha i zostanie ono ubite walcem. Nie planujemy kłaść asfaltu czy polbruku bo to zbyt duże koszty, dla Działkowcòw. ZAPRASZAMY do pomoocy w pracach przy tych pracach a jeżeli komuś to rozwiązanie się nie podoba i go stać oczywiście może nam zasponsorować asfalt lub polbruk.
Dodano: 2021-03-08 16:20:37

Działkowiec
Czy na działkowych alejach, na których został wysypany gruz /kamień z ziemią zostanie to jakoś ubite lub wyrównane, bo narazie wygląda to gorzej niż było. Myślę, że przejechać tam się da tylko traktorem, bo żaden samochód nie będzie w stanie przejechać tą droga bez uszkodzenia. Nie wiem też czy utwardzanie drogi betonem z prętami zbrojeniowymi, a takie kawałki też można znaleźć, było dobrym pomysłem. Rozumiem że drogi na naszych działka wymagały natychmiastowego remontu, ale czy akurat ten sposób jest dobry, to się niebawem okaże jak wszyscy zaczną z tych dróg korzystać.
Dodano: 2021-03-07 20:16:09

rod_lobzenica
Ogród dostanie pieniądze zgodnie z podpisaną umową, wszystkie dokumenty związane z wycinką, po jej zakonczeniu, ilość pozyskanego drewna, pomiary, odbiory robót i uzyskana kwota będzie dostępna po zakonczeniu prac na tablicy przy domu działkowca.
Dodano: 2021-02-25 15:04:31

działkowiec
Na naszym ogrodzie, trawa teraz wycinka drzew. Czy w związku z tym, za wycinkę tych drzew ogród dostanie jakieś pieniądze, czy musi za to zapłacić?
Dodano: 2021-02-18 13:57:12

rod_lobzenica
Proszę nie krytykować, ale pomagać, pragnę zaznaczyć, iż funkcja każdego członka zarządu jest społeczna i nie otrzymuje się za to żadnych pieniędzy, większość członków, zarzadu pracuje zawodowo a po pracy w wolnej chwili, społecznie udzielają się w pełniąc funkcje w ROD. Chętnych do darmowej pracy społecznej w zarządzie zapraszam na kolejne zebranie wyborcze.
Dodano: 2020-10-07 16:20:03

Kuntakinta
Szkoda że ktoś powołał Pana Siudę na jakiekolwiek stanowisko w zarządzie. Przecież on z żadnych zadań się chyba nie wywiązuje. Ale widać zarządowi musi to pasować. Szkoda słów.
Dodano: 2020-09-26 23:14:24

rod_lobzenica
Na dniach skarbnik ROD będzie robił odczyty i inkasował należności.
Dodano: 2020-08-02 12:35:19

Działkowiec
Jak wygląda sprawa z odczytami liczników, bo w kwietniu była odpowiedź, że będa robione kwartalnie, a mamy prawie sierpień i dalej nie wiadomo co i jak. A za chwilę będzie płacz, że ludzie korzystają a nikt nie płaci.
Dodano: 2020-07-26 20:40:12

rod_lobzenica
Niestety nie wiemy jak wjeżdża skoro bramy zakluczone i dlaczego. Wielokrotnie z nim rozmawialiśmy, tlumaczyliśmy i nic, na kolejnym posiedzeniu zarządu będziemy kwestię omawiać i podejmiemy jakieś działania.
Dodano: 2020-06-15 11:10:34

Działkowiec
Czy ktoś z zarządu może mi wytłumaczyć sytuację dlaczego pomimo zamknięcia bram i wywieszenia informacji, że bramy zostają zamknięte do wyschniecia dróg i że jest zakaz wjazdu na działki po deszczu Pan Stec jeździ sobie po działkach w tą i z powrotem.? I tak jest za każdym razem, że jeden działkowiec się musi stosować do wytycznych zarządu, a reszta sobie robi co chce i nikt się tym nie interesuje.
Dodano: 2020-06-12 13:36:33

rod_lobzenica
Odczyty będą robione kwartalnie, jeszcze nie wiemy w jakiej formie i kto to będzie robił ustalimy to na kolejnym posiedzeniu zarządu.
Dodano: 2020-04-27 13:09:26

rod_lobzenica
Pan który zdemontowal liczniki sam je pobrał od zarządu i stwierdził że je podłączy na własny koszt aby przyspieszyć montaże liczników i nie zostały one jeszcze zaplombowane, Nie wiemy czemu je zdemontował to pytanie proszę kierować do niego. My ze względów technicznych zamontowaliśmy dopiero kilkanaście liczników na jednej alei, ponieważ była usuwania awaria hydroforni w tym tygodniu planujemy zamontować pozostałe liczniki.
Dodano: 2020-04-27 10:47:51

Franek
Brawo dla osoby, która też to zauważyła. Kumoterstwo na naszych ogrodach musi być ( i pewnie jest) rozwinięte na szeroką skalę. Chciałbym też otrzymać odpowiedź dlaczego opłaty, za media (wodę pitną i prąd) jeżeli liczniki są spisywane, nie mogą być wywieszane na tablicy ogłoszeń celem informacje jaka działka ile ma do zapłaty za wodę czy prąd. Tylko trzeba się zastanawiać czy ile trzeba zapłacić.
Dodano: 2020-04-26 22:55:05

Miś uszatek
Zastanawiam się dlaczego na działkach przy drodze do Trzebonia zniknęły zamontowane liczniki na wodę z rzeki. Na tych działkach uprawia się na masowa skalę czosnek i te działki cały czas kiedy była uruchomiona pompa były podlewane. Pewnie okazało się, że koszty podlewania przewyższa zyski z czosnku. A tylko przypadkiem zarząd zdecydował się zdemontować założone na tych działkach liczniki, żeby swoim "ziomkom" ulżyć w suszy, i żeby plony mieli obfite bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Myślę że ten zapewne bezinteresowny gest zarządu(nie mówię tutaj tylko o prezesie, bo pan odpowiedzialny za liczniki to robi sobie co i gdzie chce) w okresie suszy trzeba uznać za wspaniałomyślny.
Dodano: 2020-04-26 21:54:34

rod_lobzenica
Przepraszamy nastąpiła awaria silnika w hydroforni trwa naprawa, jednocześnie nowi działkowcy podłaczają wodę pitną i trzeba poszczególne aleje na czas prac wyłączyć, dziś już woda pitną jest, ale w najbliższym czasie kolejni działkowcy będą się podłaczać. Szkoda że działkowcy dopiero teraz się budzą i podlaczają a nie jesienią.
Dodano: 2020-04-21 10:01:44

Franek
Zastanawiam się, po co na działkach są krany, skoro wody w nich i tak nie ma. Założyłem sobie wodę pitną żeby nie wozić jej z domu do picia czy podewania, ale korzystać z niej też nie mogę bo ktoś zdecydował żeby ją też zakręcić. Po jaka cholerę była ta inwestycja, skoro nie można z niej KORZYSTAĆ. Nigdzie nawet nie ma żadnej informacji o tym że ktoś zakręci wodę pitną. Ale pewnie osoby, które mają to o tym wiedzą.
Dodano: 2020-04-20 20:01:35

Prezes
Problem uprawy jednorodnej na naszej działce występował od wielu lat zanim zostałem prezesem, wjazd na działki nie jest wymysłem zarzadu ROD, ale uchwaliło walne zebranie zgodnie z § 68 ust. 3 , poza tym pragnę zaznaczyć, iż funkcja prezesa ROD jest społeczna i nie otrzymuje się za to żadnych pieniędzy, zresztą na chwilę obecną z upływem kadencji nie zamierzam ponownie startować, chętnych do darmowej pracy społecznej zapraszam na kolejne zebranie wyborcze.
Dodano: 2020-04-19 12:01:05

ZWOLNIĆ prezesa
W myśl § 68 ust. 13 regulaminu ROD zabrania się prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.CO PSEUDO PREZES Z TYM ROBI -NIC.ZAKAZ UPRAW TO ZAKAZ. MOŻE NIEKTÓRZY ZACZNĄ JESZCZE KROWY I ŚWINIE HODOWAĆ. ZAMKNĄĆ BRAMY I ZAKAZ WJAZDU ,W CAŁEJ POLSCE AUTA NIE WJEŻDŻAJĄ ,A W ROD ŁOBŻENICA .-WYGLĄDA JAK W KOMISIE. ZWOLNIĆ prezesa.
Dodano: 2020-04-18 19:55:36

Kuntakinta
Ludzie czemu wy nie zamykata tych bram i drzwi jak wyjeżdżacie, potem ryja bedzieta drzec że znowu kradną i czemu niektórzy jeżdżą tam i spowrotem 100 razy dziennie.
Dodano: 2019-05-18 12:52:35

Marek
Odwiedzilem dzisiaj Wasze dzialki. Byliśmy pomoc znajomym. Sam mam ROD tyle ze kolo Bydgoszczy i powiem Wam ze przy tak uprawnej ziemi, mikroklimacie, a dobrej wyczuwalnej energii sami chyba nie wiecie jaki skarb posiadacie. Goraco pozdrawiam.
Dodano: 2019-04-07 21:13:17

UZYTKOWNIK
ZWRÓĆCIE UWAGĘ NA SPACERUJĄCYCH PO DZIAŁKACH Z PSAMI . PSY ZAŁATWIAJĄ SIĘ NA DZIAŁKACH LEJĄ POD DRZEWKA KTÓRE PÓŹNIEJ MARNIEJĄ,GRZĄDKI POKOPANE ITP. TO NASZA CIĘŻKA PRACA I NIECH INNI TEŻ JĄ SZANUJĄ.....
Dodano: 2016-05-04 18:50:04

Kuntakinta
Był! Przecie napisali powyżej, że lista w gablocie!
Dodano: 2015-12-08 19:29:11

działkowicz
czy konkurs na najładniejsza działke był !
Dodano: 2015-09-20 18:36:41

rod_lobzenica
Nikt oczu nie przymyka, ale żeby kogoś pociągnąć do odpowiedzialności to trzeba posiadać dowody! Jeżeli ktoś takie posiada to zapraszam na najbliższe posiedzenie zarządu w ostatni czwartek miesiąca!
Dodano: 2015-07-14 21:59:23

działkowicz
Benie za te przekręty prezes i cała rada powinna pociągnąć do odpowiedzialności karnej,przymykanie oczu to też przestępstwo.
Dodano: 2015-07-12 17:40:24

rod_lobzenica
Potwierdzam. Zarząd podjął uchwałę o całorocznym kluczeniu bocznych wejść i instalacji monitoringu. Zostaną zamontowane w bocznych wejściach zamki systemowe, klucze będzie mógł dorobić sobie każdy działkowiec na własny koszt. Został także zainstalowany monitoring, który w miarę możliwości będzie rozbudowywany o kolejne kamery.
Dodano: 2015-07-09 23:17:05

też działkowicz
W ostatnich dniach został zamontowany monitoring na działkach a od 15 lipca będą kluczone boczne wejścia do ogrodu może to ograniczy ten proceder. Dodatkowe informacje na tablicy ogłoszeń!
Dodano: 2015-07-09 23:08:59

działkowicz
UWAGA NA ZŁODZIEI -KRADNĄ W BIAŁY DZIEŃ,DZWOŃCIE NA POLICJE.MIEJCIE OKO NA INNE DZIAŁKI BO JUTRO PRZYJDĄ DO WAS.
Dodano: 2015-07-02 12:31:34

rod_lobzenica
Dziura została już naprawiona, krawężnik wycięty, można bezpiecznie wjeżdżać rowerami.
Dodano: 2015-06-14 22:51:57

Henryk
Może by ktoś w końcu coś zrobił z tą dziurą w polbruku przy bramie i z tym krawężnikiem bo ten zjazd z ścieżki jest niebezpieczny!
Dodano: 2015-06-11 22:42:15